API phần mềm hội nghị DCN ‑ SWAPI

  • Kiểm soát cuộc họp DCN, phiên họp, thảo luận và biểu quyết
  • Trao đổi và đồng bộ hóa thông tin đại biểu và người tham gia với hệ thống của bên thứ 3
  • Nhập kịch bản phiế
  • Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên thứ 3u bầu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

API phần mềm hội nghị DCN ‑ SWAPI

Kiểm soát cuộc họp DCN, phiên họp, thảo luận và biểu quyết Trao đổi và đồng bộ hóa thông tin đại biểu và người tham...