Bàn phiên dịch LBB3222 / 04

  • Có 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với ngôn ngữ sàn gốc
  • Phím chọn trước kênh đến loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công qua tất cả các kênh ngôn ngữ có sẵn
  • Chuyển đổi nhanh giữa ngôn ngữ sàn và kênh được đặt trên bộ chọn kênh giúp giảm nguy cơ lỗi của người vận hành
  • Chức năng khóa liên kênh điện tử ngăn người phiên dịch ở các buồng khác nhau sử dụng cùng một kênh đầu ra
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phiên dịch LBB3222 / 04

Có 6 kênh ngôn ngữ khác nhau cùng với ngôn ngữ sàn gốc Phím chọn trước kênh đến loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ...