Bàn phiên dịch với đầu ra video DCNM-IDESKVID

‘- Thiết kế đơn giản, trực quan và tiện dụng

– Hỗ trợ tới 100 ngôn ngữ

– Chuẩn ISO 20109

– Đầu ra HDMI để kết nối màn hình ngoài

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bàn phiên dịch với đầu ra video DCNM-IDESKVID

‘- Thiết kế đơn giản, trực quan và tiện dụng – Hỗ trợ tới 100 ngôn ngữ – Chuẩn ISO 20109 – Đầu ra HDMI...