Bộ điều khiển CCS-CU

  • Điều khiển thảo luận không có người điều hành
  • Kiểm soát tới 150 thiết bị đóng góp
  • Loa màn hình tích hợp
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển CCS-CU

Điều khiển thảo luận không có người điều hành Kiểm soát tới 150 thiết bị đóng góp Loa màn hình tích hợp