Bộ điều khiển CCSD-CU

  • Kiểm soát giao diện trình duyệt web trực quan để cấu hình và kiểm soát nâng cao
  • Chức năng plug-and-play để kết nối nhanh chóng và dễ dàng với tối đa 80 Thiết bị Thảo luận
  • Hỗ trợ trên bo mạch để điều khiển camera HD tự động
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển CCSD-CU

Kiểm soát giao diện trình duyệt web trực quan để cấu hình và kiểm soát nâng cao Chức năng plug-and-play để kết nối nhanh chóng...