Bộ điều khiển DCN-CCU2

  • Đối với hệ thống không dây DCN Thế hệ tiếp theo hoặc DCN hoặc sự kết hợp của cả hai
  • Trong ‑ CCU duy nhất; tối đa 245 thiết bị đóng góp có dây, cộng với 245 thiết bị đại biểu không dây
  • Đối với hệ thống nhiều CCU, với tối đa 30 CCU và tổng số 4000 đơn vị đóng góp
  • Chế độ micrô kích hoạt bằng giọng nói cho các hệ thống có dây và không dây
  • Kết nối Ethernet để cấu hình và điều khiển máy tính
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển DCN-CCU2

Đối với hệ thống không dây DCN Thế hệ tiếp theo hoặc DCN hoặc sự kết hợp của cả hai Trong ‑ CCU duy nhất;...