Bộ điều khiển với DAFS CCS-CUD

  • Loại bỏ phản hồi âm thanh kỹ thuật số
  • Điều khiển thảo luận không có người điều hành
  • Kiểm soát tới 150 thiết bị đóng góp
  • Loa màn hình tích hợp
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển với DAFS CCS-CUD

Loại bỏ phản hồi âm thanh kỹ thuật số Điều khiển thảo luận không có người điều hành Kiểm soát tới 150 thiết bị đóng...