Bộ đồng bộ hóa mạng đơn OMN-ARNIS

  • Khả năng mở rộng tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
  • Hỗ trợ tới 450 nút OMNEO trong một mạng subnet duy nhất hoặc lên đến 450 nút OMNEO trong mỗi mạng con của mạng được định tuyến khi được sử dụng cùng với thiết bị ARNI-E
  • Hỗ trợ dự phòng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ đồng bộ hóa mạng đơn OMN-ARNIS

Khả năng mở rộng tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên...