Bộ mở rộng âm thanh tương tự PRS-4AEX4

  • Bốn đầu vào âm thanh – hai mic / line có thể lựa chọn và hai đầu vào line
  • Bốn đầu ra âm thanh dòng
  • Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
  • Chức năng xử lý âm thanh
  • Kết nối mạng dự phòng
  • Kết nối tai nghe và máy đo VU để giám sát âm thanh
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ mở rộng âm thanh tương tự PRS-4AEX4

Bốn đầu vào âm thanh – hai mic / line có thể lựa chọn và hai đầu vào line Bốn đầu ra âm thanh dòng...