Bộ thu bỏ túi cho 32 ngôn ngữ LBB4540 / 32

  • IC được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất tối đa và thời lượng pin dài
  • Sạc lại thiết bị điện tử tích hợp trong chip, đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu
  • Màn hình LCD 2 chữ số với chỉ báo trạng thái nhận và pin
  • Số kênh khả dụng luôn bằng với số kênh đang được hệ thống sử dụng, loại bỏ nhu cầu cuộn qua các kênh không sử dụng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ thu bỏ túi cho 32 ngôn ngữ LBB4540 / 32

IC được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất tối đa và thời lượng pin dài Sạc lại thiết bị điện tử tích hợp trong...