Cáp Coupler DCNM-CBCPLR

‘- Dễ dàng để kết nối hệ thống cáp DICENTIS

– Dễ dàng để kết nối hệ thống cáp DICENTIS với cáp không phải DICENTIS

– Một cách dễ dàng để tạo ra một kết nối cho các thiết bị tạm thời, như một microphone mõm

– Một cách dễ dàng để sử dụng nguồn điện bên ngoài cho thiết bị của bạn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp Coupler DCNM-CBCPLR

‘- Dễ dàng để kết nối hệ thống cáp DICENTIS – Dễ dàng để kết nối hệ thống cáp DICENTIS với cáp không phải DICENTIS...