Cáp lắp đặt hệ thống 250m DCNM-CB250-I

  • Tạo cáp mạng có độ dài tùy chỉnh
  • Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêuq chuẩn an toàn và môi trường
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp lắp đặt hệ thống 250m DCNM-CB250-I

Tạo cáp mạng có độ dài tùy chỉnh Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêuq chuẩn an toàn và môi trường