Cáp mở rộng hệ thống, 10m LBB3316 / 10

  • Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường
  • Được đúc sẵn để giảm thời gian lắp đặt
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp mở rộng hệ thống, 10m LBB3316 / 10

Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường Được đúc sẵn để giảm thời gian lắp đặt