Cáp mở rộng hệ thống LBB3316/ 05

  • Được đúc sẵn để giảm thời gian lắp đặt
  • Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp mở rộng hệ thống LBB3316/ 05

Được đúc sẵn để giảm thời gian lắp đặt Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường