Cáp mở rộng LBB3316-xx CCS

  • Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường
  • Độ dài khác nhau có sẵn
  • Được đúc sẵn để giảm thời gian lắp đặt
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp mở rộng LBB3316-xx CCS

Halogen không khói thấp để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường Độ dài khác nhau có sẵn Được đúc sẵn để...