CCS ‑ CMx CCS Chairman Unit

  • Kết hợp tất cả các chức năng của Đơn vị đại biểu CCS ‑ Dx CCS (ngoại trừ chức năng Có thể nói để nói / đèn LED)
  • Nút ưu tiên cho micrô chủ tọa
  • Tắt tiếng tạm thời hoặc vĩnh viễn của micrô đại biểu
  • Cơ sở âm báo chuông tùy chọn cho các thông báo trước của chủ tọa
  • Kiểu dáng hiện đại, không phô trương để phù hợp với Đơn vị ủy quyền CCS ‑ Dx CCS
  • Có sẵn với thân micrô dài tiêu chuẩn hoặc mở rộng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

CCS ‑ CMx CCS Chairman Unit

Kết hợp tất cả các chức năng của Đơn vị đại biểu CCS ‑ Dx CCS (ngoại trừ chức năng Có thể nói để nói...