Chuẩn bị cuộc họp và quản lý giấy phép DCNM-LMPM

  • Cho phép chuẩn bị và quản lý cuộc họp và chương trình làm việc
  • Tạo các cuộc họp có cấu trúc với các chủ đề trong chương trình làm việc
  • Liên kết nội dung đa phương tiện với các cuộc họp và / hoặc chủ đề chương trình làm việc
  • Có thể dễ dàng quản lý các cuộc họp
  • Cài đặt thảo luận có thể được xác định
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Chuẩn bị cuộc họp và quản lý giấy phép DCNM-LMPM

Cho phép chuẩn bị và quản lý cuộc họp và chương trình làm việc Tạo các cuộc họp có cấu trúc với các chủ đề...