Đầu nối cáp mạng LBB4417/ 00

  • Đầu nối chắc chắn cho cáp mạng lai
  • Đầu nối POF song công với khoảng cách FO-7
  • Đầu nối điện công suất cao kép
  • Cơ chế khóa nhanh trình kết nối
  • Bao gồm mũ che bụi
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đầu nối cáp mạng LBB4417/ 00

Đầu nối chắc chắn cho cáp mạng lai Đầu nối POF song công với khoảng cách FO-7 Đầu nối điện công suất cao kép Cơ...