Đầu nối cho cáp hệ thống LBB4119 / 00

  • Được sử dụng với cáp LBB4116 / 00
  • Có sẵn trong bộ gồm 25 đầu nối nam và 25 đầu nối nữ
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đầu nối cho cáp hệ thống LBB4119 / 00

Được sử dụng với cáp LBB4116 / 00 Có sẵn trong bộ gồm 25 đầu nối nam và 25 đầu nối nữ