Doanh nghiệp đồng bộ hóa mạng OMN-ARNIE

  • Khả năng mở rộng tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
  • Hỗ trợ tới 450 nút OMNEO trên một mạng được định tuyến với nhiều mạng con hoặc lên đến 10.000 nút trên 40 mạng con khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-S trong mỗi mạng con
  • Hỗ trợ dự phòng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Doanh nghiệp đồng bộ hóa mạng OMN-ARNIE

Khả năng mở rộng tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên...