EagleEye Director II

Camera hôi nghị truyền hình tracking đẳng cấp Polycom EagleEye Director II

Mô tả:
CAMERA VIDEO HD HIỆU SUẤT CAO
Thể hiện rõ mọi chi tiết
Tự động bắt chuyển động
Lấy toàn cảnh xa và rộng hơn.
Tăng cường thông tin chi tiết hữu ích cho các cuộc họp hơn nữa.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

EagleEye Director II

Camera hôi nghị truyền hình tracking đẳng cấp Polycom EagleEye Director II