EP65

Bảng điều khiển cảm ứng với Zoom Rooms AVER EP65

Bảng tương tác All-in-One với Zoom Rooms
AVer EP65 là màn hình All-in-One dành cho doanh nghiệp với đầy đủ tính năng gồm bảng điều khiển cảm ứng 4K P-CAP, Bộ xử lý Windows 10 IoT Intel i7-7700, Camera 4K và tích hợp trình điều khiển Zoom Rooms. Giờ đây, bạn có thể chia sẻ ý tưởng trực tiếp mà không cần lo lắng về khoảng cách.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

EP65

Bảng điều khiển cảm ứng với Zoom Rooms AVER EP65