Giao diện OMNEO PRS-4OMI4

  • Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™
  • Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
  • Kết nối mạng quang dự phòng
  • Kết nối mạng OMNEO dự phòng
  • Kết nối tai nghe và máy đo VU để giám sát âm thanh
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giao diện OMNEO PRS-4OMI4

Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™ Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều...