Giấy phép API – DCN-SWAPI-E

  • Kiểm soát cuộc họp DCN, phiên họp, thảo luận và biểu quyết
  • Trao đổi và đồng bộ hóa thông tin đại biểu và người tham gia với hệ thống của bên thứ 3
  • Nhập kịch bản phiếu bầu
  • Giải pháp mã hóa thẻ ID cho các hệ thống của bên thứ 3
  • C ‑ Có sẵn ví dụ mã nguồn sắc nét
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép API – DCN-SWAPI-E

Kiểm soát cuộc họp DCN, phiên họp, thảo luận và biểu quyết Trao đổi và đồng bộ hóa thông tin đại biểu và người tham...