Giấy phép cho 2 chỗ ngồi trên mỗi thiết bị DCNM-LSDU

  • Hỗ trợ chức năng sử dụng kép trong Thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội nghị DICENTIS
  • Cho phép hiển thị chính xác tên của người tham gia khi thiết bị DICENTIS được hai người tham gia sử dụng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép cho 2 chỗ ngồi trên mỗi thiết bị DCNM-LSDU

Hỗ trợ chức năng sử dụng kép trong Thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội nghị DICENTIS Cho phép hiển thị chính xác...