Giấy phép cho 2 chỗ ngồi trên mỗi thiết bị DCNM-LSDU

‘- Tạo điều kiện cho chức năng sử dụng kép trong Thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội nghị DICENTIS

– Cho phép tên người tham gia được hiển thị chính xác khi hai thiết bị DICENTIS được sử dụng bởi hai người tham gia

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép cho 2 chỗ ngồi trên mỗi thiết bị DCNM-LSDU

‘- Tạo điều kiện cho chức năng sử dụng kép trong Thiết bị không dây DICENTIS và thiết bị Hội nghị DICENTIS – Cho phép...