Giấy phép cho người chọn ngôn ngữ ở 1 chỗ ngồi DCNM-LSSL

‘- Giao diện trực quan để chuyển đổi giữa ngôn ngữ sàn và các ngôn ngữ có sẵn khác

– Tên của ngôn ngữ đã chọn được hiển thị rõ ràng bằng tên và ký tự gốc

– Lời nói được diễn giải có thể được nghe qua đầu ra tai nghe của thiết bị Đa phương tiện DICENTIS, thiết bị Thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng hoặc thiết bị Thảo luận DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép cho người chọn ngôn ngữ ở 1 chỗ ngồi DCNM-LSSL

‘- Giao diện trực quan để chuyển đổi giữa ngôn ngữ sàn và các ngôn ngữ có sẵn khác – Tên của ngôn ngữ đã...