Giấy phép ghi nhật ký micrô thoại DCN-SWVAML-E

  • Ghi nhật ký hoạt động micrô vào các ứng dụng của bên thứ ba trong chế độ Thoại
  • Sử dụng điều khiển máy ảnh tự động ở chế độ Thoại
  • Ghi lại thông tin loa ở chế độ Thoại
  • Xem ai nói trong chế độ Thoại
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép ghi nhật ký micrô thoại DCN-SWVAML-E

Ghi nhật ký hoạt động micrô vào các ứng dụng của bên thứ ba trong chế độ Thoại Sử dụng điều khiển máy ảnh tự...