Giấy phép phần mềm máy chủ hệ thống DCNM-LSYS

Tự động khám phá thiết bị

 

Kiểm soát lên đến 750 thiết bị DICENTIS cho người tham gia

Giải pháp máy chủ khách hàng

Không cần tương tác của người dùng để chạy hệ thống

Đầu vào và đầu ra DanteTM cho âm thanh sàn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Giấy phép phần mềm máy chủ hệ thống DCNM-LSYS

Tự động khám phá thiết bị   Kiểm soát lên đến 750 thiết bị DICENTIS cho người tham gia Giải pháp máy chủ khách hàng...