GXP1620/1625

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1620/1625

Mô tả:
GXP1620 / 25 là điện thoại IP Cơ bản đáng tin cậy cho người dùng yêu cầu các tính năng tiêu chuẩn cho âm lượng cuộc gọi từ nhẹ đến trung bình. GXP1620 / 1625 có công nghệ mã hóa bảo mật hiện đại (SRTP và TLS). GXP1620 / 1625 hỗ trợ nhiều tùy chọn cung cấp tự động, bao gồm cấu hình bằng không với tổng đài IP dòng UCM của Grandstream, các tệp XML được mã hóa và TR-069, giúp việc triển khai hàng loạt trở nên cực kỳ dễ dàng.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

GXP1620/1625

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP1620/1625