GXP2100

Điện thoại IP doanh nghiệp Grandstream GXP2100

Mô tả:
Là thiết bị chạy trên nền tảng Linux với 4 dòng, 3 phím mềm có thể lập trình XML và hội nghị 4 chiều. Âm thanh HD và màn hình LCD có đèn nền, cung cấp các cuộc gọi chất lượng cao và các ứng dụng web như thời tiết và nguồn cấp dữ liệu trao đổi tiền tệ theo thời gian thực bổ sung tính năng cá nhân hóa cho mỗi điện thoại.
Mô tả:
Là thiết bị chạy trên nền tảng Linux với 4 dòng, 3 phím mềm có thể lập trình XML và hội nghị 4 chiều. Âm thanh HD và màn hình LCD có đèn nền, cung cấp các cuộc gọi chất lượng cao và các ứng dụng web như thời tiết và nguồn cấp dữ liệu trao đổi tiền tệ theo thời gian thực bổ sung tính năng cá nhân hóa cho mỗi điện thoại.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

GXP2100

Điện thoại IP doanh nghiệp Grandstream GXP2100