Hệ thống thảo luận kỹ thuật số CCS 900

  • Được thiết kế cho hiệu suất thẩm mỹ, âm thanh và chức năng
  • Chỉ báo “Có thể nói để nói”, duy nhất đang chờ cấp bằng sáng chế
  • Dễ dàng và thuận tiện để sử dụng
  • Khả năng mở rộng trong tương lai
  • Triệt tiêu phản hồi âm thanh kỹ thuật số
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hệ thống thảo luận kỹ thuật số CCS 900

Được thiết kế cho hiệu suất thẩm mỹ, âm thanh và chức năng Chỉ báo “Có thể nói để nói”, duy nhất đang chờ cấp...