Hộp đựng vận chuyển hệ thống không dây, 10x DCNM-WD – DCNM-WTCD

  • Xây dựng đã được chứng minh
  • Nội thất bọt hình thiết bị
  • Bánh xe lăn để vận chuyển thuận tiện
  • Tay nắm đệm; kích hoạt chốt phát hành
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp đựng vận chuyển hệ thống không dây, 10x DCNM-WD – DCNM-WTCD

Xây dựng đã được chứng minh Nội thất bọt hình thiết bị Bánh xe lăn để vận chuyển thuận tiện Tay nắm đệm; kích hoạt...