Hộp vận chuyển cho 10x CCS-DS CCS-SC10

  • Có thể chứa 10 đơn vị đóng góp và cáp
  • Kết cấu hấp dẫn nhưng chắc chắn
  • Nội thất được đúc đặc biệt để giữ an toàn các đơn vị hệ thống
  • Dễ dàng vận chuyển và bảo quản
  • Hai khóa riêng biệt để tăng cường bảo mật
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho 10x CCS-DS CCS-SC10

Có thể chứa 10 đơn vị đóng góp và cáp Kết cấu hấp dẫn nhưng chắc chắn Nội thất được đúc đặc biệt để giữ...