Hộp vận chuyển cho 10x CCSD-D CCSD-TCD

  • Lưu trữ tối đa mười Thiết bị Thảo luận có cáp
  • Kết cấu hấp dẫn, chắc chắn
  • Nội thất có hình dạng đặc biệt để giữ các Thiết bị Thảo luận một cách an toàn
  • Hai khóa riêng biệt để bảo mật tối ưu
  • Dễ dàng vận chuyển và cất giữ, do có bánh xe và tay cầm
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho 10x CCSD-D CCSD-TCD

Lưu trữ tối đa mười Thiết bị Thảo luận có cáp Kết cấu hấp dẫn, chắc chắn Nội thất có hình dạng đặc biệt để...