Hộp vận chuyển cho 6x DCNM-MMD – DCNM-FCMMD

  • Xây dựng đã được chứng minh
  • Nội thất bọt hình thiết bị
  • Dễ dàng đóng gói, giải nén và vận chuyển thiết bị
  • Bánh xe lăn để vận chuyển thuận tiện
  • Tay nắm đệm; kích hoạt chốt phát hành
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho 6x DCNM-MMD – DCNM-FCMMD

Xây dựng đã được chứng minh Nội thất bọt hình thiết bị Dễ dàng đóng gói, giải nén và vận chuyển thiết bị Bánh xe...