Hộp vận chuyển cho CCSD-CU và 6x CCSD-D CCSD-TC2

  • Lưu trữ một Thiết bị Điều khiển, sáu Thiết bị Thảo luận và phụ kiện
  • Kết cấu hấp dẫn, chắc chắn
  • Nội thất có hình dạng đặc biệt để giữ chặt Thiết bị Điều khiển và Thiết bị Thảo luận
  • Dễ dàng vận chuyển và cất giữ, do có bánh xe và tay cầm
  • Hai khóa riêng biệt để bảo mật tối ưu
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Hộp vận chuyển cho CCSD-CU và 6x CCSD-D CCSD-TC2

Lưu trữ một Thiết bị Điều khiển, sáu Thiết bị Thảo luận và phụ kiện Kết cấu hấp dẫn, chắc chắn Nội thất có hình...