Kẹp cáp DCN-DISCLM

  • Cho phép cố định cáp vào đầu ra đường trục DCN-CCU2
  • Gắn nhấp và vừa
  • Có sẵn trong bộ 25
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Kẹp cáp DCN-DISCLM

Cho phép cố định cáp vào đầu ra đường trục DCN-CCU2 Gắn nhấp và vừa Có sẵn trong bộ 25