Kẹp khóa cáp LBB4117 / 00

  • Đảm bảo kết nối của 2 đầu nối cáp
  • Kẹp phù hợp cho đầu nối cáp nam / nữ
  • Có sẵn trong bộ 25
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Kẹp khóa cáp LBB4117 / 00

Đảm bảo kết nối của 2 đầu nối cáp Kẹp phù hợp cho đầu nối cáp nam / nữ Có sẵn trong bộ 25