Máy chủ hệ thống DCNM-SERVER

  • Hiệu suất cấp độ tiếp theo với một thiết bị nhỏ và linh hoạt đáng kể dành cho Hệ thống Hội nghị DICENTIS lên đến 750 thiết bị
  • Cài đặt sẵn và cấu hình HĐH Windows Server, phần mềm DICENTIS và máy chủ DHCP để giảm thời gian cài đặt
  • Với 2 cổng Ethernet để tách mạng DICENTIS khỏi mạng văn phòng
  • Đĩa trạng thái rắn để giảm thời gian khởi động và tăng độ tin cậy
  • Có thể được gắn dưới bàn làm việc, phía sau màn hình hoặc trên giá
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Máy chủ hệ thống DCNM-SERVER

Hiệu suất cấp độ tiếp theo với một thiết bị nhỏ và linh hoạt đáng kể dành cho Hệ thống Hội nghị DICENTIS lên đến...