Máy phát cho 8 ngôn ngữ INT-TX08

  • Chất lượng âm thanh tuyệt vời
  • Công nghệ kỹ thuật số tiên tiến
  • Hồng ngoại cho các đại biểu tự do đi lại
  • Phiên dịch đồng thời
  • Lựa chọn kênh thân thiện với người dùng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Máy phát cho 8 ngôn ngữ INT-TX08

Chất lượng âm thanh tuyệt vời Công nghệ kỹ thuật số tiên tiến Hồng ngoại cho các đại biểu tự do đi lại Phiên dịch...