MG10XU

Mixer 10 kênh Yamaha MG10XU

10-Channel Mixing Console: tối đa 4 Mic / 10 Line Input (4 mono + 3 stereo) / 1 Stereo Bus / 1 AUX (bao gồm FX)

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

MG10XU

Mixer 10 kênh Yamaha MG10XU