MG12XU

Mixer 12 kênh Yamaha MG12XU

12-Channel Mixing Console: tối đa 6 Mic / 12 Line Input (4 mono + 4 stereo) / 2 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 2 AUX (bao gồm FX)

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

MG12XU

Mixer 12 kênh Yamaha MG12XU