MG16XU

Mixer 16 kênh Yamaha MG16XU

16-Channel Mixing Console: tối đa 10 Mic / 16 Line Input (8 mono + 4 stereo) / 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX)

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

MG16XU

Mixer 16 kênh Yamaha MG16XU