Micrô có thân dài DCNM-MICL

  • Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh
  • Tích hợp plop và kính chắn gió
  • Độ nhạy thấp đối với điện thoại di động
  • Đối với phòng thử thách âm thanh
  • Đối với những vị trí mà mọi người muốn nói chuyện trong tư thế đứng thẳng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micrô có thân dài DCNM-MICL

Micrô đơn hướng trên thân có thể điều chỉnh Tích hợp plop và kính chắn gió Độ nhạy thấp đối với điện thoại di động...