Micro DICENTIS Thân ngắn DCNM – MICS / MICRO Thân dài DCNM – MICL

‘- Uni-directional microphone trên thân điều chỉnh

– Tiếng Tom tích hợp và kính chắn gió

– Ít nhạy cảm với điện thoại di động

– Đối với phòng đầy âm thanh

– Đối với những địa điểm mà đại biểu muốn nói thẳng đứng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Micro DICENTIS Thân ngắn DCNM – MICS / MICRO Thân dài DCNM – MICL

‘- Uni-directional microphone trên thân điều chỉnh – Tiếng Tom tích hợp và kính chắn gió – Ít nhạy cảm với điện thoại di động...