Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN-SW

  • Họp & Chương trình làm việc
  • Quản lý người dùng
  • Giải pháp máy chủ khách hàng
  • Được tối ưu hóa cho Microsoft Windows 8.1 và 10
  • Cấu hình ngoại tuyến
  • Nhiều PC
  • Hỗ trợ DCN Thế hệ Tiếp theo hoặc Hệ thống Thảo luận Không dây DCN
  • Cơ sở trợ giúp trên ‑ màn hình
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN-SW

Họp & Chương trình làm việc Quản lý người dùng Giải pháp máy chủ khách hàng Được tối ưu hóa cho Microsoft Windows 8.1 và...