Mô-đun giao diện cho 12x LBB3222 / 04 – LBB3422 / 20

  • Kết nối trực tiếp lên đến 12 Bàn phiên dịch LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ
  • Định tuyến tín hiệu sàn (ví dụ từ hệ thống thảo luận CCS 900) đến bàn phiên dịch
  • Tám đầu vào đối xứng
  • Cơ sở lắp máy biến áp đầu vào để cách ly điện giữa nguồn âm thanh và máy phát
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Mô-đun giao diện cho 12x LBB3222 / 04 – LBB3422 / 20

Kết nối trực tiếp lên đến 12 Bàn phiên dịch LBB 3222/04 cho sáu ngôn ngữ Định tuyến tín hiệu sàn (ví dụ từ hệ...