POLY G7500

Thiết bị hội nghị truyền hình và giải pháp chia sẻ nội dung cho các phòng hội nghị vừa và lớn POLY G7500

Mô tả:
Sản phẩm G7500 đạt chất lượng âm thanh và hình ảnh 4K. Polycom G7500 kết hợp video conferencing và chia sẻ nội dung trong cùng cuộc gọi, Poly G7500 tạo điều kiện cho nhiều người tham dự để chia sẻ nội dung – từ bất kỳ thiết bị nào – để giúp các cuộc họp trở nên hiệu quả hơn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLY G7500

Thiết bị hội nghị truyền hình và giải pháp chia sẻ nội dung cho các phòng hội nghị vừa và lớn POLY G7500