Polycom EagleEye IV

Camera hôi nghị truyền hình Polycom EagleEye IV

Mô tả:
CAMERA VIDEO HD HIỆU SUẤT CAO
Nắm bắt mọi chi tiết trong các cuộc họp
Phù hợp với bất kỳ phòng có kích thước nào
Mang đến một tầm nhìn rộng và không bỏ lỡ một điều gì
Có khả năng lắp đặt gần hay xa sao cho phù hợp với không gian của bạn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Polycom EagleEye IV

Camera hôi nghị truyền hình Polycom EagleEye IV